بایگانی برچسب: s

پرداخت قبض جریمه

پرداخت قبض جریمه

شما هم وطنان گرامی می توانید از این پس بپرداخت قبض جریمه یا قبوض جریمه خود را از طریق سامانه الکترونیکی e-bill انجام دهید

برای این کار به رمز دوم کارت بانکی و شناسه قبض و شناسه پرداخت که در قبض جریمه راهنمایی و رانندگی موجود می باشد نیاز است

برای پرداخت قبض جریمه خودرو خود اینجا کلیک کنید

پرداخت قبض جریمه

شما میتوانید برای پرداخت قبض جریمه خودرو یا پرداخت قبض جریمه راهنمایی و رانندگی خود از کارت های بانکی عضو شتاب مثل بانک ملی ، ملت ، سامان ، پاسارگاد ، صادرات ، دی ، کشاورزی ، تات ، صنعت و معدن ، سپه ، مسکن ، اقتصاد نوین و … استفاده کنید.